ฟังเสียงธรรมวัดป่าภูผาสูง(สำรอง)

ฟังเสียงธรรมวัดป่าภูผาสูง(สำรอง)

ผังรายการวิทยุเสียงธรรมจากภูผาสูง พุทธะเรดิโอ FM 99 MHz 04.30-05.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า กับ วัดป่าภูผาสูง นำโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 05.30-06.00 น. ธรรมะบรรยาย โดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 06.00-07.00 น. ปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 07.00-07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย 07.30-08.00 น. สถานี วัดป่าบ้านตาด 08.00-09.00 น. เสียงเพลงเสียงธรรม 09.00-10.00 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์ 10.00-11.00 น. ปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 11.00-13.00 น. ปุจฉา-วิสัชนา 13.00-14.00 น. ประวัติครูบาอาจารย์ บรรยายโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 14.00-15.00 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์ 15.00-16.00 น. สกู๊ปพิเศษ สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆ,อัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัดป่าภูผาสูงและวงค์การพระกรรมฐาน 16.00-17.00 น. นานาสาระธรรม ปู่ฤาษี/หนุ่มภูผา 17.00-18.00 น. เทปปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 18.00-19.00น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย 19.00-19.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น กับ วัดป่าภูผาสูง นำโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 19.30-20.30 น. ฟังธรรมภาคปฏิบัติอบรมคณะปฏิบัติธรรมตามสถานที่ต่าง ๆ โดยพระมหาธีรนาถ อัคคะธีโร 20.30-21.30 น. แสดงธรรมโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 21.30-23.00 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์ 23.00-00.00 น. ปฏิสันถารธรรม พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร 00.00-01.00 น. ปุจฉา-วิสัชนา 02.00-03.30 น. ธรรมะเทศนาจากพ่อ แม่ครูอาจารย์ 03.00-04.30 น. เทปปฏิสันถารธรรม ย้อนอดีต วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา รับฟังและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pupasoong.com/
COMMENT
เทรนด์วันนี้

Back to Top