92.5 FM วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย - เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ ข่าวอาเซียน สุขภาพดีวิถีไทย

92.5 FM วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย - เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ ข่าวอาเซียน สุขภาพดีวิถีไทย

องค์กรหลักที่เป็นเลิศด้านการกระจายเสียงแบบมืออาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นำสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน 05.00 ธรรมรับอรุณ, 05.30 ข่าวยามเช้า,06.30 คุยข่าวอาเซ๊ยน, 8.02 รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน, 9.10 ข่าวเศรษฐกิจ, 10.10 เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน กระแสสังคม, 11.10 ค้นหามาเล่า, 12.00 รายงานข่าว, 13.00 ทั่วทิศถิ่นไทย อุ่นไฟ้ไอดิน กปส.ในทศวรรณหน้า, 14.10 คนไทยหัวใจสีเขียว ตราชูคู่ชีวิต, 15.10 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์, 16.10 สถานการณ์ข่าวทั่วไทย เพลงผลิใบ โอกาสเพื่อน้อง, 17.10 เพลินภาษา 5 นาที สังคมดีไม่มีขาย ร้ายเรื่องมาเล่า, 18.02 หมุนตามวัน กฏหมายใกล้ตัว, 19.30 มันนี่ไกด์ กลยุทธ์สุดยอดความสำเร็จ, 20.30 แวดวงกีฬา คลังความรู้คู่แผ่นดิน วรรณศิลป์ไม่สิ้นสาย, 21.10 ทุกวัย smile club สาระสารพัน สังคีตสัมพันธ์, 22.10 เพื่อนฝัน ถนนดนตรี

สถานีอื่นๆ

COMMENT
เทรนด์วันนี้

Back to Top